TYÖNANTAJAKSI OPPISOPIMUSKOULUTUKSEEN

Yrityksellämme on työtehtäviä, joissa tarvitaan uutta työntekijää

Täysin eri mieltä
Täysin samaa mieltä
1
2
3
4
5
  • Lyhyesti oppisopimuskoulutuksesta työnantajalle
  • Oppisopimuskoulutus on opiskelijan, työnantajan, oppilaitoksen ja Kainuun ammattiopiston oppisopimuspalvelun yhteistyössä järjestämää koulutusta. Oppisopimuksen kesto on neljästä kuukaudesta kolmeen vuoteen riippuen koulutuksen tavoitteista ja opiskelijan aikaisemmasta osaamisesta. Pääosa oppimisesta tapahtuu työpaikalla työskennellen työpaikkakouluttajan ohjauksessa. Työpaikalla tapahtuvaa koulutusta täydennetään tietopuolisilla opinnoilla alan oppilaitoksessa.